Služby - Vinice Hnanice
EN
POCTIVÝ LEŽÁK
Řemeslná výroba piva WOLFGANG

ŠIROKÁ nabídka služeb a aktivit

u nás se určitě nudit nebudete,
ať už přijedete za vínem, relaxovat nebo na aktivní dovolenou

WELLNESS
CENTRUM

V Hotelu Vinice Hnanice je v provozu nově zbudované wellness centrum

Můžete zde načerpat nové síly a odpočinout si od každodenního shonu nejen návštěvou bazénu či vířivky. K dispozici je i jedinečný saunový svět se třemi druhy saun (finská, aroma a parní), skvěle vybavené fittness, dále nabídka masáží, vinných koupelí či kosmetiky.

Více informací naleznete na webu HOTEL zde

DEGUSTACE

ŘÍZENÉ DEGUSTACE V PROSTORÁCH
VINAŘSTVÍ Vinice Hnanice

Degustace našich vín máme rozděleny podle velikostí skupin a rozsahu degustace. Součástí jsou prohlídky sklepů a vinic. Ke vzorkům vín podáváme degustační sousto a vodu. Průvodcem vám bude zkušený degustátor, který vás dále seznámí s historií, pěstováním hroznů na našich vinicích a jejich zpracováním.

Více informací naleznete na stránkách VINICE zde

KUŽELKY

PIVOVAR HNANICE
NA NÁM. SV. WOLFGANGA

Ke sportovnímu vyžití nebo pro rodinnou zábavu nabízíme přímo v budově Pivovaru
2 dráhy kuželek.
Cena pronájmu dráhy je 100 Kč/hodina.
Rezervace na tel.: 773 826  848
nebo e-mail: pivovar@vinice-hnanice.cz

Více informací naleznete na stránkach PIVOVAR zde

DÁRKOVÝ POUKAZ

IDEÁLNÍ DÁREK PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

Dle Vašeho přání Vám vystavíme dárkový poukaz na služby společnosti VINICE HNANICE i s požadovaným věnováním. Obdarovaný si následně sám zvolí, zda bude čerpat poukaz formou pobytu v našem hotelu či penzionu, konzumací v naší hotelové restauraci, nákupem vín, degustací v našem vinném sklípku či službami našeho
wellness centra.
Dárkové poukazy vystavujeme v hodnotách od 200,- výše s platností do konce roku 2018.

Více informací na tel.: 702 206 684
nebo e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz

PŮJČOVNA

v recepci hotelu vinice hnanice
si můžete vypůjčit různé druhy
jízdních kol a gps přístroje

Kola, elektrokola a GPS se zapůjčují na základě předložení dvou osobních průkazů a podpisu nájemní smlouvy.

Info: tel. 702 206 684, e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz

SPORTOVIŠTĚ

Pronájem venkovních sportovišť
V AREÁLU HOTELU

Tenis 100,-Kč / 1 hod.
Beach volejbal 100,-Kč / 1 hod.
Petanque 100,-Kč / 1 hod.
Půjčovné tenisová raketa 40,-Kč
Půjčovné – 3 ks tenisové míčky 20,-Kč
Půjčovné volejbalový míč 20,-Kč
Příplatek za noční tenis + 100 Kč / hod

Více informací na tel.: 702 206 684
nebo e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz

SPECIÁLNÍ PROGRAMY PRO SKUPINY

Geocaching pro skupiny aneb najdi si svou lahev

Pro zájemce přichystáme dobrodružné hledání lahví vína. Lahve jsou ukryty na zajímavých místech
v okolí a za pomocí GPS souřadnic někteří nachodí kilometry, jiní vše najdou hravě.
Vhodné pro skupinky po 2–5 osobách. Na jednu skupinku alespoň dva poklady.

Putování po hnanických vojenských bunkrech

Procházka s průvodcem po vinicích, spojená s hledáním vojenských bunkrů za pomocí mapy.
V každém bunkru najdete ukrytou lahev a dozvíte se vše o dané odrůdě a víně.
Určeno pro větší skupinky, putování zabere asi 2–3 hodiny a poznáte krásy hnanického okolí
a objevíte i jednu z nejkrásnějších vyhlídek na Dyji na Znojemsku.

Prohlídka vinařství

Prohlídka pro nejméně 10 osob, takřka nedílnou součástí prohlídky našeho vinařství jsou degustace vín z tanků. Doba prohlídky 30 minut, degustace 3 vzorků vín, cena 100 Kč.

OBJEDNÁVKY p. Hamzová | tel. 602 768 744 | hamzova@vinice-hnanice.cz
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ

Hnanice – tajemná obec u Národního parku Pody

Ke zdejší kapli sv. Wolfganga přicházeli od 13. století poutníci z celé Evropy, aby se omyli v zázračných uzdravujících vodách chrámové studánky. V blízkém lese navíc žil poustevník Daníž, proslavený léčitelskými schopnostmi. Protože zdejší poutě bývaly opravdu velkolepé, kaple záhy přestala stačit počtu zájemců. Dnešní kostel se studniční kaplí je zčásti gotický a zčásti barokní.

Jedna z nejpůvodnějších sklepních uliček Znojemska

Časové určení rozvoje vinařství v obci můžeme spojovat s rozšířením vinohradnických staveb. V Gruntovní knize sklepů a lisoven z 16. století jsou zachovány záznamy o tomto druhu staveb v Hnanicích i okolních vsích. Zápis z roku 1820 dokládá v obci více než sto sklepů a tento počet platí dodnes. Stavěly se při okrajích současných nebo již zaniklých vinohradů a postupně vytvořily souvislý celek po obou stranách cesty v jihozápadní části obce. Sklepy byly vyhloubené z větší části pod úrovní terénu a vyzděné kamenem nebo cihlami. I v Hnanicích, podobně jako na celém Znojemsku a blízkém Mikulovsku, vytvářejí vinné sklepy systém chodeb navazujících kolmo na sebe. Vinohradnické stavby ve vsi patří po stránce uchování starých forem zástavby k jedinečným dokladům technologie používané v minulých stoletích.

Sealsfieldův kámen

Cestou přes Havraníky a Popice a dále nádherným smíšeným lesem, dospějete k vyvýšenině nad Dyjí. Z úchvatné vyhlídky se vám otevře hluboké koryto řeky, s mnoha zákruty a skalními útvary, jak je příroda před mnoha tisíci lety vytvořila. Délka trasy je asi 6 kilometrů. Trasa je vhodná pro cyklo i pěší turisty, nebo autem do Popic a dále asi 1,5 km pěšky nebo na kole.

Malá vyhlídka nad Hnanicemi

Těsně u hranice obce nad místním rybníkem se nachází malý skalní útvar, ze kterého uvidíte jak na dlani celou Hnanici s dominantou kostela. Dohlédnete rovněž do sousedního Šatova nebo Havraníků, na obzoru uvidíte bývalou celnici a za ní již rakouské vinohrady. Trasa měří necelý kilometr a je vhodná pro cyklo i pěší turisty.

Havranické vřesoviště

Více než 100 ha stepních lad porostlých vzácnou teplomilnou stepní flórou a faunou. Hojně se tu vyskytuje koniklec velkokvětý, divizna fialová, smil písečný nebo kavyl Ivanův (netrhat, nerýpat!). Narazíte také na kudlanku nábožnou, dudka evropského či strnada zahradního (nerušit!). Vzdálenost od Hnanic je asi 2 km (pěšky, na kole či autem).

Kraví hora

Prakticky totéž jako Havranické vřesoviště. Vzdálenost asi 6 kilometrů.

Nový Hrádek – zřícenina

Hrad založil v roce 1358 moravský markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV. Od třicetileté války hrad pustnul. Před druhou světovou válkou zde byla základna Klubu českých turistů. Pěšky nebo na kole je to z Hnanice asi 10 kilometrů.

Visutý most přes Dyji pod vinicí Šobes

Visutý most byl postaven vojsky pohraniční stráže. V roce 2002 ho vzala povodeň a následující rok byl postaven znovu. Z Hnanic je to asi 2,5 km.

Heliger Stein

Heiliger Stein je kultovní místo nacházející se na návrší nad obcí Mitterretzbach těsně za státní hranicí. Z původního mariánského kostela zůstaly jen základy. Pěšky nebo na kole je to z Hnanic asi 2 kilometry.

Hardegg

Hardegg je nejmenší město v Rakousku s hradem vystavěným ve 12.-13. století nad soutokem Dyje a potoka Furnitz. Jde o velmi romantické místo s mnoha nádhernými výhledy do údolí řeky.Most přes řeku rozdělený uprostřed bílou čárou (tvoří hraniční přechod) je určen pouze pro pěší a cyklisty. Vzdálenost od Hnanic je asi 15 km po silnici.

Větrný mlýn

Větrný mlýn v Retzu – poslední provozuschopný větrný mlýn v Rakousku. Postaven roku 1772.

Loucký klášter

Klášter založil roku 1190 znojemský kníže Konrád Otta se svou matkou Marií. Díky mimořádně příznivému duchovnímu klimatu v Louckém klášteře vznikaly – a v průběhu staletí též přestavbami zanikaly – nevšední ukázky architektury, doplněné řadou dalších uměleckých artefaktů. Připomeňme si například jedinečnou klášterní knihovnu, která se po zrušení kláštera v rámci josefinských reforem přestěhovala do premonstrátského kláštera na pražském Strahově.