CZ
EN
DE

Ubytovací řád

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 16 hodin nejpozději do 20 hodin v den nástupu. Do té doby se pokoj pro hosta rezervuje, není‐li objednávkou určeno jinak (pozdější příjezd nahlaste).

V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10:00 hodin a klíč odevzdat správci penzionu, který provede zběžnou kontrolu pokoje.

Požádá‐li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,‐ Kč.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.

V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

Hosté jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje ve trekové obuvi.

Hostům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí, kola a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.

Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.

Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.

V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.

Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal‐li je do úschovy proti potvrzení.

Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna jen po předchozí dohodě.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v PENZIONU VINICE‐HNANICE

Ubytovací řád je platný od 1. 4. 2011

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Zákazník

Zákazníkem ubytovaným v PENZIONU VINICE‐HNANICE jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15 ‐ 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (písemné, SMS, elektronické). Na základě objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 10 dnů. Během této doby je nutno uhradit zálohu (50% z ceny poskytovaných služeb). Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami.
Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 10 dnech je rezervace zrušena.

Ceny

Ceny služeb jsou uvedeny na webových stránkách penzionu. Úhrada ceny pobytu má tyto formy:
- záloha ve výši 50% z celkové ceny je splatná během 10 dnů po objednávce bankovním převodem,
- doplatek je splatný ihned po příjezdu do penzionu.

Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy.
Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky.

Storno před nástupem pobytu:

  • 30‐60 dnů ‐ 20% zálohy
  • 19‐29 dnů ‐ 50% zálohy
  • 11‐18 dnů ‐ 70% zálohy
  • 10‐ 0 dnů ‐ 100% zálohy

Pozn. Poskytovatel ubytování je povinen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi. Poskytovatel ubytování nevyžaduje zaplacení stornopoplatků jen ze závažných důvodů jako je, živelná pohroma, úmrtí v rodině nebo hospitalizace (nutno doložit).

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

Pojištění

Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění ‐ zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty".

 

SILVESTR 2017

Stále přemýšlíte, kde oslavit poslední den tohoto roku? Letos máme variantu pro každého!                                                         

V naši hotelové restauraci můžete prožít klidný večer u dobrého jídla, zpestřený o večerní degustaci a možnosti přípitku na terase, odkud zhlédnete ohňostroje z širého okolí jako na dlani.

Akčnější z Vás si zase na své přijdou v našem pivovaru, kde bude probíhat silvestrovská zábava s živou hudbou.                   

Ubytování jak na hotelu, tak i v penzionech se plní, tak neváhejte a rezervujte si i Vy Silvestra v Hnanicích!                                                      

Mladá vína

Letošní mladá vína již naleznete na našem e-shopu.
Ochutnat je můžete i v hotelové restauraci, kde Vás rádi uvidíme.

UPOZORNĚNÍ PRO HOSTY RESTAURACE

Upozorňujeme hosty, že hotelová restaurace bude mít v zimním období zkrácenou otevírací dobu. Od neděle do čtvrtka bude otevřeno do 20:00 hodin.

Děkujeme za pochopení! 

UPOZORNĚNÍ PRO HOSTY

Vážení hosté, upozorňujeme Vás, že hotel, včetně restaurace a wellness centra, bude od 22.12. do 25.12.2017 uzavřen.

Děkujeme za pochopení!

UPOZORNĚNÍ PRO HOSTY WELLNESS CENTRA

Dne 14.12.2017 bude uzavřeno wellness centrum v době od 16:30 do 18:30.

Dne 15.12.2017 bude uzavřen saunový svět v době od 15:00 do 17:00.

Dne 20.12.2017 bude uzavřeno wellness centrum a saunový svět v době od 18:00 do 20:00.

Děkujeme za pochopení! 

!!! NOVĚ OD 1.12.2016 !!!

Pro získání zvýhodněné ceny ubytování
a také k sestavení pobytového balíčku
"na míru
" si můžete vybírat z naší nabídky
doplňkových služeb. Podmínkou zvýhodněné
ceny ubytování je doobjednání alespoň jedné
služby na každou dospělou osobu a pobyt.
Tato nabídka se netýká firemních pobytů.

NABÍDKA ZDE

HLEDÁTE TIP NA DÁREK?

Nevíte čím udělat radost svým blízkým, přátelům, zaměstnancům či obchodním partnerům? Nabízíme ideální dárek pro každou příležitost, jako jsou Vánoce, narozeniny, svatba, výročí, nebo pouze jen poděkování zaměstnancům či obchodním partnerům. Dle Vašeho přání Vám vystavíme dárkový poukaz na služby naší společnosti Vinice-Hnanice s.r.o.

více informací
Více novinek

Facebook - Vinařství Vinice-Hnanice, s.r.o Facebook - Hotel Vinice-Hnanice