CZ
EN
DE

Okolí

Hnanice – tajemná obec u Národního parku Podyjí

Ke zdejší kapli sv. Wolfganga přicházeli od 13. století poutníci z celé Evropy, aby se omyli v zázračných uzdravujících vodách chrámové studánky. V blízkém lese navíc žil poustevník Daníž, proslavený léčitelskými schopnostmi. Protože zdejší poutě bývaly opravdu velkolepé, kaple záhy přestala stačit počtu zájemců. Dnešní kostel se studniční kaplí je zčásti gotický a zčásti barokní .

Jedna z nejpůvodnějších sklepních uliček Znojemska

Časové určení rozvoje vinařství v obci můžeme spojovat s rozšířením vinohradnických staveb. V Gruntovní knize sklepů a lisoven z 16. století jsou zachovány záznamy o tomto druhu staveb v Hnanicích i okolních vsích. Zápis z roku 1820 dokládá v obci více než sto sklepů a tento počet platí dodnes. Stavěly se při okrajích současných nebo již zaniklých vinohradů a postupně vytvořily souvislý celek po obou stranách cesty v jihozápadní části obce. Sklepy byly vyhloubené z větší části pod úrovní terénu a vyzděné kamenem nebo cihlami. I v Hnanicích, podobně jako na celém Znojemsku a blízkém Mikulovsku, vytvářejí vinné sklepy systém chodeb navazujících kolmo na sebe. Vinohradnické stavby ve vsi patří po stránce uchování starých forem zástavby k jedinečným dokladům technologie používané v minulých stoletích.

Sealsfieldův kámen

Cestou přes Havraníky a Popice a dále nádherným smíšeným lesem, dospějete k vyvýšenině nad Dyjí. Z úchvatné vyhlídky se vám otevře hluboké koryto řeky, s mnoha zákruty a skalními útvary, jak je příroda před mnoha tisíci lety vytvořila. Délka trasy je asi 6 kilometrů. Trasa je vhodná pro cyklo i pěší turisty, nebo autem do Popic a dále asi 1,5 km pěšky nebo na kole.

Malá vyhlídka nad Hnanicemi

Těsně u hranice obce nad místním rybníkem se nachází malý skalní útvar, ze kterého uvidíte jak na dlani celou Hnanici s dominantou kostela. Dohlédnete rovněž do sousedního Šatova nebo Havraníků, na obzoru uvidíte bývalou celnici a za ní již rakouské vinohrady. Trasa měří necelý kilometr a je vhodná pro cyklo i pěší turisty.

Havranické vřesoviště

Více než 100 ha stepních lad porostlých vzácnou teplomilnou stepní flórou a faunou. Hojně se tu vyskytuje koniklec velkokvětý, divizna fialová, smil písečný nebo kavyl Ivanův (netrhat, nerýpat!). Narazíte také na kudlanku nábožnou, dudka evropského či strnada zahradního (nerušit!). Vzdálenost od Hnanic je asi 2 km (pěšky, na kole či autem).

Kraví hora

Prakticky totéž jako Havranické vřesoviště. Vzdálenost asi 6 kilometrů.

Nový Hrádek – zřícenina

Hrad založil v roce 1358 moravský markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV. Od třicetileté války hrad pustnul. Před druhou světovou válkou zde byla základna Klubu českých turistů. Pěšky nebo na kole je to z Hnanice asi 10 kilometrů.

Visutý most přes Dyji pod vinicí Šobes

Visutý most byl postaven vojsky pohraniční stráže. V roce 2002 ho vzala povodeň a následující rok byl postaven znovu. Z Hnanic je to asi 2,5 km .

Heliger Stein

Heiliger Stein je kultovní místo nacházející se na návrší nad obcí Mitterretzbach těsně za státní hranicí.Z původního mariánského kostela zůstaly jen základy. Pěšky nebo na kole je to z  Hnanic asi 2 kilometry.

Hardegg

Hardegg je nejmenší město v Rakousku s hradem vystavěným ve 12.-13. století nad soutokem Dyje a potoka Furnitz. Jde o velmi romantické místo s mnoha nádhernými výhledy do údolí řeky.Most přes řeku rozdělený uprostřed bílou čárou (tvoří hraniční přechod) je určen pouze pro pěší a cyklisty. Vzdálenost od Hnanic je asi 15 km po silnici.

Větrný mlýn

Větrný mlýn v Retzu – poslední provozuschopný větrný mlýn v Rakousku. Postaven roku 1772. 

Loucký klášter

Klášter založil roku 1190 znojemský kníže Konrád Otta se svou matkou Marií. Díky mimořádně příznivému duchovnímu klimatu v Louckém klášteře vznikaly – a v průběhu staletí též přestavbami zanikaly – nevšední ukázky architektury, doplněné řadou dalších uměleckých artefaktů. Připomeňme si například jedinečnou klášterní knihovnu, která se po zrušení kláštera v rámci josefinských reforem přestěhovala do premonstrátského kláštera na pražském Strahově.

Malovaný sklep v Šatově

Malovaný sklep v Šatově – Unikátní sklep v Šatově vykopaný v jemném pískovci. Ve dvacátých a třicátých letech ho vyzdobil ve stylu naivního malířství místní obyvatel Appeltauer. Desítky výjevů zobrazují život vinařů, legendy, které se k němu vztahují i vzdálenější města a stavby. Zajímavostí je, že jako válečný invalida měl autor pouze jednu ruku a protože ve sklepě nebyla elektřina, svítil si při práci svíčkou přilepenou na krempě klobouku. Trasa měří necelé dva kilometry a lze ji absolvovat pěšky, na kole nebo autem. Sklep je přístupný pouze po tel. domluvě s průvodcem panem Kučerou, tel.: 721 754 548 a to denně od 10:00 do 18:00 hod.

Vinice Šobes

Vinice Šobes – jedna z nejznámějších vinic, jejíž věhlas dolehl daleko za hranice Moravy. Nachází se na jižním svahu v meandru řeky Dyje. Vzdálenost od Hnanice je asi 3 km většinou po zpevněné cestě. V letních měsících najdete na vinici malý stánek s nabídkou zde pěstovaných vín. Trasa je vhodná pro cyklo i pěší turisty. Lokalita byla osídlena již v době kamenné, v době bronzové zde bylo pravěké hradiště, osídlení se tu nacházelo i v době Keltů a v době římské.

Víno se tady pěstovalo již ve středověku. Bylo proslulé svojí kvalitou a dodávalo se i na císařský dvůr do Vídně. Šobes je dnes zařazen mezi deset nejlepších vinařských poloh v Evropě (plocha 11 ha). Pěstuje se tu především rulandské šedé, rulandské bílé, ryzlink rýnský a vlašský.

Vyhlídka na Šobes

Za Hotelem Vinice Hnanice po zelené turistické značce asi 800 m je nová vyhlídka na Šobes.         

Havraníky

Pokud se od Louckého kláštera ve Znojmě vypravíte po hojně využívané cyklostezce směrem k vinici Šobes, přibližně v polovině cesty zahlédnete starou vinařskou obec Havraníky. Místo je vyhlášené dlouhými vinnými sklepy v délce několika set metrů a dokonce kilometrů. V těsném sousedství se nacházejí další pozoruhodná místa. Jedním z nich je poutní kaple, kde se roku 1680 stal zázrak. Víc než polovinu obyvatel Popic tehdy zachvátila morová epidemie. K božím mukám se vypravilo orodující procesí – a morová rána ustala tak náhle, jako začala. Místo je od té doby považováno za posvátné a Popičtí zde v letech 1815–1816 postavili na památku kapli Panny Marie Bolestné.Kaple se nachází uprostřed Havranického vřesoviště, které je součástí Národního parku Podyjí. Na suchém a teplém místě, které patří k evropským unikátům a zároveň k největším vřesovištím na jižní Moravě, rostou kostřavy, vřes obecný, kručinky, koniklece, divizny i janovce, suchomilnou faunu zastupují kudlanky nábožné, dudci a ještěrky.

Vojenský Bunkr, Šatov

Kolem Hnanice probíhala obranná linie s mnoha menšími bunkry i dělostřeleckými sruby, které měly bránit naši zemi před nacistickým Německem. V době státních svátků nebo na objednávku u Okresní vojenské správy ve Znojmě, je zpřístupněn jeden z dělostřeleckých srubů u sousedního Šatova. Byl vybaven děly, kulomety, protiletadlovými věžemi s kanóny, množstvím ručních zbraní, vlastní studnou, elektrárnou, radiostanicí, filtrací vzduchu i kuchyní. Ve dvou patrech bunkru tvořilo osádku 28 mužů. Trasa k bunkru je dlouhá zhruba 3 kilometry a můžete se po ní pohybovat pěšky, na kole i autem.

LÉTO VE VINAŘSTVÍ

Výhodný letní balíček 

Specifikace nabídky zde

UPOZORNĚNÍ PRO HOSTY WELLNESS CENTRA

 Upozorňujeme zákazníky našeho wellness centra, že od 1.5.2018 bude saunový svět k dispozici pouze po předchozí domluvě. Nabídka pro hotelové hosty

Pro získání zvýhodněné ceny ubytování
a také k sestavení pobytového balíčku
"na míru
" si můžete vybírat z naší nabídky
doplňkových služeb. Podmínkou zvýhodněné
ceny ubytování je doobjednání alespoň jedné
služby na každou dospělou osobu a pobyt.
Tato nabídka se netýká firemních pobytů.

NABÍDKA ZDE

HLEDÁTE TIP NA DÁREK?

Nevíte čím udělat radost svým blízkým, přátelům, zaměstnancům či obchodním partnerům? Nabízíme ideální dárek pro každou příležitost, jako jsou Vánoce, narozeniny, svatba, výročí, nebo pouze jen poděkování zaměstnancům či obchodním partnerům. Dle Vašeho přání Vám vystavíme dárkový poukaz na služby naší společnosti Vinice-Hnanice s.r.o.

více informací
Více novinek

Facebook - Vinařství Vinice-Hnanice, s.r.o Facebook - Hotel Vinice-Hnanice